Zebranie OP PTT w Collegium Maius UAM ul. Fredry 10

20 września 2023r. godz. 18.00

Program spotkania roboczego:

1. Powitanie

2. Śpiew i muzyka

3. Zaproszenia (relacja LL)

4. Gazetka (relacja LL)

5. Koncert (relacja Pawła Szafrana)

6. Jubileuszowe Spotkanie Oddziałów PTT w Zakopanym 13-15 X 2023r. (relacja LL)

7. Jubileuszowe Obchody 100-lecia OP PTT (relacja LL)

8. Patroni Obchodów 100-lecia OP PTT (relacja LL)

9. Sponsorzy

10. Konferencje i zobowiązania (relacja J. Mikołajczak)

11. Wystawa (Antoni Rut, Ewa Partyka)

12. Dyplomy (ok. 100 sztuk, wydruki, artykuły, opracowania – relacja LL)

13. Medale, zaproszenia - Sklep Alpin (relacja N. Feliczak)

14. „Od grania do grania” - (relacja LL)

15. Informacje:

- 4 IX – Robinsonada

- 17 IX – Ławeczka Literacka

- Wiersze do Jubileuszowego Świstaka (relacja M. Pocgaj)

- Krótkie wystąpienia (przeczytanie utworu -relacja M. Pocgaj) na 18 XI 2023r.

- 30-lecie twórczości M. M. Pocgaj (relacja M. Pocgaj)

16. Statuetki dla zasłużonych członków OP PTT

17. Inne sprawy.