"Co słychać ?"

"Co słychać?" - informator Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego” jest miesięcznikiem Zarządu Głównego PTT, pełniącym rolę łącznika pomiędzy ZG PTT, Oddziałami, Kołami i sympatykami Towarzystwa. Czasopismo ukazuje się w formie elektronicznej, jest ponadto rozsyłane w postaci kserodruku do wszystkich Oddziałów i Kół. W "Co słychać?" publikowane są informacje i materiały związane z działalnością Zarządu Głównego PTT, Oddziałów i Kół, choć nie brakuje również tekstów publicystycznych i wspomnieniowych związanych tematycznie z górami.

Więcej informacji oraz dostęp do czasopisma na http://www.ptt.org.pl/archiwum-co-slychac/