Dzień Taternika, 16 grudnia 2022 roku

Co roku w Poznaniu na Wzgórzu Świętego Wojciecha odbywają się uroczyste spotkania lokalnych miłośników turystyki górskiej, poświęcone pamięci Wielkopolan, którzy nie wrócili z gór. Mieszkańcy podgórskich regionów mają swoje symboliczne miejsca, np. region Sudetów ma Symboliczny Cmentarz Ofiar Gór w Kotle Łomniczki pod Śnieżką, gdzie co roku w okresie Święta Zmarłych turyści zapalają znicze i modlą się za tych, którzy zginęli tragicznie w górach. Wielkopolanie wspominają zmarłych w górach przyjaciół przy symbolicznym głazie na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan, co poprzedza msza święta w pobliskim kościele p.w. Św. Wojciecha. Te coroczne spotkania zyskały tradycyjną nazwę: "Dzień Taternika". W piątek 16 grudnia również odbył się  tradycyjny "Dzień Taternika". W programie była Msza św. w intencji Ofiar Gór (Kościół p.w. Św. Wojciecha), a po mszy przejście na poznańską „Skałkę”, gdzie zapalono znicze i złożono kwiaty pod "Głazem Taterników". Przy głazie wspominano ludzi gór - naszych krajan, którzy od nas odeszli - tych, których znaliśmy osobiście i tych o których dane nam było tylko słyszeć.

Głaz poświęcony pamięci Wielkopolan, którzy nie wrócili z gór, został z inicjatywy Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego sprowadzony w 1994 roku z Tatr i ustawiony na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan. Na głazie wykuto napis:

"PAMIĘCI ZMARŁYM
ŻYWYM KU PRZESTRODZE"
WIELKOPOLANOM
KTÓRZY NIE WRÓCILI Z GÓR
POLSKIE TOWARZYSTWO
TATRZAŃSKIE - ODDZIAŁ POZNAŃ
1994

Inicjatorem sprowadzenia tego głazu był ś.p. Juliusz Jerzy Preisler, który tragicznym zrządzeniem losu w sierpniu 1998 roku sam dokonał żywota w swoich ukochanych Tatrach. Po raz pierwszy uroczystość "Dnia Taternika" odbyła się 16 grudnia 1994 roku. Ta data zapoczątkowała tradycyjne uroczystości, które co roku odbywają się właśnie 16 grudnia. Po tegorocznej uroczystości w sali przy kościele podczas poczęstunku dzielono się opłatkiem, złożono sobie życzenia świąteczne i noworoczne, częstowano ciastem i wspólnie śpiewano kolędy.

 Tekst: Lech Rugała, zdjęcia: Zbigniew Czajka