Głaz Taterników

Co roku w Poznaniu na Wzgórzu Świętego Wojciecha odbywają się uroczyste spotkania lokalnych miłośników turystyki górskiej, poświęcone pamięci Wielkopolan, którzy nie wrócili z gór. Mieszkańcy podgórskich regionów mają swoje symboliczne miejsca, np. region Sudetów ma Symboliczny Cmentarz Ofiar Gór w Kotle Łomniczki pod Śnieżką, gdzie co roku w okresie Święta Zmarłych turyści zapalają znicze i modlą się za tych, którzy zginęli tragicznie w górach. Wielkopolanie wspominają zmarłych w górach przyjaciół przy symbolicznym głazie na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan, co poprzedza msza święta w pobliskim kościele p.w. Św. Wojciecha. Te coroczne spotkania zyskały tradycyjną nazwę: "Dzień Taternika".

Kościół p.w. Św. Wojciecha

Głaz poświęcony pamięci Wielkopolan, którzy nie wrócili z gór, został z inicjatywy Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego sprowadzony w 1994 roku z Tatr i ustawiony na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan. Na głazie wykuto napis:

"PAMIĘCI ZMARŁYM
ŻYWYM KU PRZESTRODZE"
WIELKOPOLANOM
KTÓRZY NIE WRÓCILI Z GÓR
POLSKIE TOWARZYSTWO
TATRZAŃSKIE - ODDZIAŁ POZNAŃ
1994


Inicjatorem sprowadzenia tego głazu był ś.p. Juliusz Jerzy Preisler, który tragicznym zrządzeniem losu w sierpniu 1998 roku sam dokonał żywota w swoich ukochanych Tatrach. Po raz pierwszy uroczystość "Dnia Taternika" odbyła się 16 grudnia 1994 roku. Ta data zapoczątkowała tradycyjne uroczystości, które co roku odbywają się właśnie 16 grudnia. Uroczystość rozpoczyna msza św. w intencji ofiar gór w kościele parafialnym p.w. Św. Wojciecha. 

Po mszy zapalamy znicze i składamy kwiaty pod "Głazem Taterników". Przy głazie wspominamy ludzi gór - naszych krajan, którzy od nas odeszli - tych, których znaliśmy osobiście i tych o których dane nam było tylko słyszeć. Po uroczystości podczas poczęstunku dzielimy się opłatkiem, składamy sobie życzenia świąteczne i noworoczne, śpiewamy kolędy...Lech Rugała