Kalendarium spotkań na 2022 rok


Zarząd Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego serdecznie zaprasza na spotkania w roku 2022.

Kalendarium obejmuje wydarzenia organizowane przez PTT, inicjatywy indywidualne członków PTT oraz wydarzenia organizowane przez inne Stowarzyszenia, w których biorą udział członkowie PTT:

Kalendarz naszych spotkań

1 I – Powitanie Nowego Roku – Dziewicza Góra - godz. 12.00.

9 I – Misterium Wcielenia – Kościół w Kicinie-  godz. 15.00.

22 I – do wyboru: 1. Wokół Doliny Kamionki. – Kościół w Kamionnej koło Międzychodu – godz. 10.30,                2. Kicin i okolice (zabytki sztuki, przyroda, sławne postaci) – Kościół w Kicinie, godz. 10.30.

29 I – Szlaki turystyczne w Puszczy Zielonce (Annowo) - godz. 9.00.

26 II – Głęboczek, Rez. Żywiec Dziewięciolistny, J. Leśne (Rajd im. Ryszarda Wiktora Schramma) – godz. 10.00.

5 III – Dziekanowice (Wlkp.Park Etnogr., Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy) – godz. 10.00. Prowadzi prof. dr. hab. Witold Tyborowski.

12 III – „Kontemplacja piękna” – Parking pod Dziewiczą Górą, Dziewicza Góra, Kicin, Wierzenica, Kliny, Kamień Pożarzysko, parking Dz. Góra  (Rajd im. Z .Krasińskiego) - godz. 10.00.

2 IV – Rajd, pielgrzymka – Krzyż Papieski, Szlak im. PTT.  Zbiórka w Kicinie (Kościół) – godz. 20.15.

10 IV – Misterium Męki Pańskiej – Teren przy kościele w Kicinie - godz. 15.00  (Niedziela Palmowa).

IV, V – Rez. Dębina koło Wągrowca (przy drodze do Rogoźna) – godz. 10.00 .  Poprowadzi prof. dr hab. Z. Celka.

23 IV – Wierzenica (parking przy kościele), odcinek rz. Głównej, zapora na Zalewie Kowalskim, Wierzenica  (Rajd im. A.Cieszkowskiego) – godz. 10.00.

14 V –  Góra Moraska, Rez. Meteoryt Morasko – spotkanie na parkingu przy ul. Meteorytowej godz. 10.00.  Poprowadzi  prof. dr hab. Z. Zwoliński.

21 V – „Od plejstocenu do Spitsbergenu” – Osowa Góra WPN – godz.10.00. Prowadzi  prof..dr hab. G. Rachlewicz  (Rajd im. Juliusza Jerzego Preislera i byłych prezesów OP/PTT).

11 VI – Kobylnica Kaskader Park (Park linowy) - godz. 10.00.

18  VI –  „Aleja wulkanów” – godz. 10.00.   Prelekcja  prof. dr hab. Z. Zwolińskiego.

VII, VIII - Wyjazdy  letnie w góry (wyznaczymy terminy i grupy).

30 VII – Tatry, Zakopane, Wiktorówki, U Królowej Tatr - Msza Św. - godz. 15.00 (w programie także: spotkanie z dyr. TPN, koncerty, wędrowanie, śpiew i muzyka).

11 IX - Rajd - Pielgrzymka z Kicina do Dąbrówki Kościelnej. Zbiórka w Kicinie przy kościele - godz. 5.00.

1 X – Rajd im. Wł. Zamoyskiego po WPN-ie. Osowa Góra (parking) – godz. 10.00.

15 X - Święto Gór na Nizinach  (rajd, poczęstunek, żurek, wyst. fotogr., prelekcja  prof. dr. hab. Witolda Tyborowskiego) –  Kicin, godz. 9.00 (Obchody 100-lecia Oddziału Poznańskiego PTT).

12 XI - Szlak Niepodległości, Krzyż Papieski, Szlak im. PTT.   Kicin – godz. 10.00.

3 XII – „Dzień Siwka”, Dzień Przewodników, Mistrzów – Szlak Św. Jakuba – wspomnienia (program i godz. będą podane później).

16 XII – Dzień Taternika –Góra Św. Wojciecha w Poznaniu (Kościół pw. Św. Wojciecha).  (Program: Msza św., przejście pod „Skałkę”, sala przy kościele – śpiew, muzyka, opłatek, poczęstunek) - godz. 16.00.

Inne wypady:

- Łysy Młyn - Szlakiem „Wolność jest w naturze” (w tym odcinek rz. Warty).

- Łopuchówko,  J. Worowskie  (punkt widokowy, wioska indiańska).

- Uzarzewo, Muzeum Przyrodniczo – Łowieckie.

- Rusałka, Strzeszynek (spotkanie ul. Botaniczna przed wiaduktem).

- Rogalin, Dęby Rogalińskie.

- Ścieżka im. A. Cieszkowskiego (Kicin, Wierzenica, Mechowo, Kicin).

- Zielonka, szlak wokół jeziora, arboretum, Szlak Trojanki, Owadogród.

- Szreniawa, Muzeum Narodowe Rolnictwa.

- Masyw Śnieżnika, Międzygórze.

- Szrenica (Karkonosze).

- Szwajcarka (Rudawy Janowickie).

Na wyznaczonych kolejnych spotkaniach omówimy dalsze wyprawy i wyjazdy (wypady w pobliski teren i góry). Przedyskutujemy sprawę obchodów 100-lecia OP/PTT, 150-lecia PTT, a także wszelkie sprawy związane z naszą działalnością jako PTT. Zastrzegamy prawo zmiany terminów i miejsc poszczególnych imprez, wypadów, spotkań (ze względu na covid i inne przyczyny). Jest konto „Oddziałowe” i prosimy w sprawach finansowych kontaktować się z Kol. Skarbnikiem. W innych wszelkich sprawach kontakt z prezesem e-mail: ptt_poznan@vp.pl tel. kom. 606653358.

Z tatrzańskim pozdrowieniem

Leszek Lesiczka