Najwyższy szczyt Wielkopolski - Kobyla Góra (284 m n.p.m.)

Kobyla Góra jest najwyższym wzniesieniem Wału Trzebnickiego i jednocześnie całego pasa Nizin Środkowopolskich. Stanowi najwyższą kulminację Wzgórz Ostrzeszowskich i znajduje się koło wsi Zmyślona Parzynowska w pow. ostrzeszowskim - najwyżej położonej wsi w województwie wielkopolskim. Stąd prowadzi najdogodniejsze dojście na ten najwyższy szczyt województwa wielkopolskiego. Z wypłaszczonego wierzchołka, który jest większości porośnięty lasem, są odległe choć ograniczone widoki m.in. na Kępno i Wieruszów. Dlatego miejsce to prosi się o postawienie tam wieży widokowej. Przy bardzo dobrej widoczności z łąki poniżej szczytu można nawet dostrzec majaczące daleko nad linią horyzontu najwyższe szczyty w paśmie Sudetów Wschodnich, leżące na terenie Republiki Czeskiej. Opis widoku znajduje się na stronie internetowej > https://500-mm.blogspot.com/2014/12/kobyla-gora.html 

Wzniesienie Kobylej Góry zbudowane jest z glacitektonicznie zaburzonych osadów glacjalnych zlodowaceń południowopolskich. Są to głównie piaski i żwiry morenowe oraz iły. Najwyższą część kulminacji wzniesienia budują piaski ze żwirem. Na wierzchołku Kobylej Góry w 1974 roku ustawiono głaz pamiątkowy, informujący że to ona jest najwyższym punktem regionu. Stoi tam też jubileuszowy "Krzyż Wielkopolski" o wysokości 20 m, ustawiony w 1999 roku, zbudowany ze stalowych kątowników. Obok ustawiony został w 2005 roku Dzwon Jana Pawła II. Wierzchołek Kobylej Góry stanowi węzeł szlaków turystycznych i jest również miejscem pielgrzymkowym.
Lech Rugała