Krzyż Papieski w Puszczy Zielonce

Na wniosek prezesa Leszka Lesiczki i za zgodą nadleśniczego Zbigniewa Szeląga Zarząd Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego podjął decyzję o postawieniu na jednej z moren w pobliżu Dziewiczej Góry Krzyża Papieskiego z tablicą upamiętniającą Wielkiego Papieża Polaka. Każdy krzyż jest znakiem Chrystusa, Jego Wielkiej Miłości i Miłosierdzia, dlatego tak był kochany przez świętego Jana Pawła II. 

Krzyż postawiono na wyniosłej morenie w pobliżu Dziewiczej Góry w roku 2012. Patrzy on w kierunku Kicina, Janikowa, Mielna, Dębogóry, Czerwonaka, Owińsk, Bolechowa… Przymocowano do niego tablicę upamiętniającą Wielkiego Polaka, członka honorowego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Tam też umieszczono następujący napis: „Sługa Boży członek honorowy PTT Jan Paweł II odszedł do domu Ojca 2 IV 2005 r. o godz. 21.37 w pierwszą sobotę miesiąca, w wigilię Święta Miłosierdzia przed uroczystością Zwiastowania Pańskiego i Dniem Świętości Życia, w Roku Eucharystii”. I dalej: „PTT, 2. 04. 2012”. 

Dla Papieskiego Krzyża wybrano szczególnie piękne miejsce, na jednym z największych wzniesień w naszych okolicach. Papież bowiem był człowiekiem rozmiłowanym w górach. One niejako wymuszają spojrzenie w siebie, uruchomienie sumienia, oczyszczenie wewnętrzne. Pisał o tym Mariusz Zaruski w sonetach taternickich: „Z czystym idź tylko sercem w Tatry, Jakbyś przekraczał próg świątyni...”, a Jose Namara (pirenejski przewodnik) mawiał: „...w góry trzeba iść z czystą duszą. Nigdy nie wiadomo, czy tam się nie zostanie na zawsze”.
Papież Jan Paweł II, który tak mocno ukochał krzyż i góry został przez nas „upamiętniony” w Puszczy Zielonce. Jednoczy nas wszystkich: pielgrzymów i turystów, ludzi nizin i gór.

Ojciec Święty Jan Paweł II wielokrotnie wzywał nas do obrony Krzyża Chrystusowego: „Brońcie Krzyża, nie pozwólcie, aby imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu rodzinnym czy społecznym”. Przyznając się do krzyża, otwieramy nasze dusze na łaski. Widok ukrzyżowanego Zbawiciela przypomina nam o Jego męce i miłości do nas. Krzyż pobudza nas do pokuty i nawrócenia.

Stało się już tradycją, że każdego roku 2 kwietnia o godz. 20.30, spod kościoła w Kicinie, zmierzamy na Dziewiczą Górę pod Krzyż Papieski. W 2018 r. wyruszyło 52 pielgrzymów. Kol. Hieronim Kaczmarek (66 lat) przyjechał na rowerze z Górczyna w Poznaniu. Były osoby w różnym wieku (od 9 do 80 lat). Ksiądz proboszcz Marian Sikora prowadził modlitwy, różaniec, dwa razy przemawiał pod Krzyżem i wszystkich na koniec błogosławił. Ania Gajewska prowadziła śpiew i różaniec. Witold Tyborowski miał wykład na temat wielkiej roli Jana Pawła II dla Polaków. Lekarz himalaista Krzysztof Flaczyński przy Krzyżu grał na flecie. Lotniarz i pielgrzym do Santiago de Compostela (dotychczas trzykrotnie) Tadeusz Soiński opowiedział o nocnych ekstremalnych pielgrzymkach w okresie przedwielkanocnym i przedstawił propozycję zorganizowania takiej pielgrzymki za rok. Prezes Oddziału Poznańskiego PTT Leszek Lesiczka mówił o powiązaniach krzyży z górami, Papieżem Janem Pawłem II i innymi wielkim postaciami. Ten piękny pobyt zakończył się łańcuchem rąk i odśpiewaniem „Barki”.

Leszek Lesiczka