"Pamiętnik PTT"

Sztandarowym, ogólnopolskim pismem Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego jest rocznik "Pamiętnik PTT". Nazwa nawiązuje do czasopisma, które w latach 1876–1919 było wydawane przez Towarzystwo Tatrzańskie. Było ono w całości poświęcone tematyce górskiej – ludziom gór, ich mieszkańcom, przyrodzie górskiej i jej ochronie oraz historii ziem górskich. Tę formułę i zakres tematyczny kontynuuje "Pamiętnik PTT". Pierwszy jego tom ukazał się w 1992 roku – po zarejestrowaniu PTT.

Tomy: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 do nabycia u prezesa Leszka Lesiczki w cenie od 20 do 30 zł.

Więcej informacji na http://www.ptt.org.pl/wydawnictwa/