Juliusz Jerzy Preisler

Urodził się 11 kwietnia 1930 roku w Nowym Tomyślu. Po skończeniu studiów na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu przez 40 lat pracował w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Był trenerem wielu dyscyplin sportowych: pływania, narciarstwa, koszykówki, dżudo. Był też kierownikiem Pracowni Organizacji Turystyki i Krajoznawstwa. Jego wielką pasją były góry, szczególnie Tatry. W 1968 roku założył Akademicki Klub Górski „Ornak”. 

W 1981 roku Jerzy Preisler został pierwszym prezesem Zarządu Tymczasowego Towarzystwa Tatrzańskiego, a następnie Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Funkcję tą sprawował aż do śmierci. Jako prezes Oddziału PTT w Poznaniu i doskonały organizator podejmował szereg inicjatyw mających przybliżyć mieszkańcom Wielkopolski Tatry i podkreślić związki z nimi. Doprowadził do poświęcenia odnowionej przez Oddział Poznański PTT tablicy Kazimierza Kantaka w Dolinie Kościeliskiej.

Przed odsłoniętą w Tatrach tablicą Kazimierza Kantaka. Pierwszy z prawej Jerzy Preisler (fot. Zbigniew Szmidt)

Przewodniczył też delegacji PTT na uroczystość odsłonięcia tablicy Aleksandra Ostrowicza w Muzeum Ziemi Kłodzkiej. Z Jego inicjatywy stanęły pomniki w postaci dwóch głazów sprowadzonych Tatr: zasłużonego dla polskich Tatr Wielkopolanina Władysława hr. Zamoyskiego na Morenie Pożegowskiej w Wielkopolskim Parku Narodowym oraz drugi mniejszy, tzw. „Głaz Taterników” na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan. Zmarł nagle 19 sierpnia 1998 roku w Zakopanem w wieku 68 lat. Został pochowany na cmentarzu junikowskim w Poznaniu. 

 W Kłodzku przed odsłonięciem tablicy pamięci dr. Aleksanda Ostrowicza. Pierwszy z prawej Jerzy Preisler

Grób Jerzego Preislera na cmentarzu junikowskim w Poznaniu

Lech Rugała