Zebranie Oddziału Poznańskiego PTT na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM (u Dziekana prof. dr hab. Grzegorza Rachlewicza). Poznań, Kampus Morawsko, ul. Krygowskiego 10.

15 luty 2023 r., godz. 17.00

Program spotkania roboczego:

1. Powitanie

2. Śpiew, muzyka

3. Patronat- relacja Kol. prof. Dziekana

4. Konkurs- fundusze- relacja Kol. prof. Witolda Tyborowskiego

5. Koncert- relacja Kol. Mateusza Cofty

6. Kalendarz OP PTT na 2023r.

-Coll. Maius (sale)

-Wydział Geo. UAM – spotkania (sale)

-Trasy (miejsca), wypady

-Góry

-Prelekcje

-Współpraca

-Wystawy

-Stałe imprezy

-Koncerty

-Spotkania z poezją i muzyką

-Rajdy tematyczne

-Inne…

7. Wycieczki, wyprawy „Innych” Oddziałów

8. Tablica przy Głazie Zamoyskiego w WPN-ie

9. Symbol, znak PTT w Kościele Św. Wojciecha

10. Wszystkie wyprawy, rajdy, wyjazdy, prelekcje, spotkania, koncerty, wystawy, plenery i inne – dla uczczenia 150- lecia PTT i 100- lecia OP PTT

11. Monografia

12. Zarys (program) Uroczystości 18 XI 2023 roku:

-Msza Św. W Kościele Św. Wojciecha, godz. 12.00

-Powitanie Gości

-Poproszenie Panią Rektor o rozpoczęcie uroczystości obchodów 150 lecia PTT i 100- lecia OP

-Referat (historia PTT i OP PTT)

-Konferencja

-Rozdanie dyplomów, książek, odznaczeń (?)

-Koncert, wystawa

-Poczęstunek…

13. Świstak na stronie OP PTT- przesłał, zrealizował Kol. Szymon Baron (BB)

14. Na 150- lecie ZG PTT wyznaczył trasy („Od granic do granic”)- także dla OP PTT

- (prowadzenie, organizacja)… (?)

15. Stół szwedzki (miejsce i zorganizowanie)

16. Wystawa ZAP-u – Antek Rut- „Słowo” do katalogu i na wernisażu- „Jak chleb” (LL)

17. Inne wystawy (w tym „TA” na 18 XI)

18. Misterium MP- konkurs (oferta)- zadanie: „kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

19. Tablica prezesa dr Jerzego Preislera na Wiktorówkach

20. KONFERENCJE (W. Zamoyski, K. Kantak, H. Święcicki, 150- lecie PTT, 100- lecie Oddziału Poznańskiego PTT, J. Preisler, R. W. Schramm,….)

21. Inni Patroni Obchodów 150- lecia PTT

22. Gazetki „Co słychać” przysłane przez Kol. SZ. Barona

23. Inne sprawy……………

Z Tatrzańskim Pozdrowieniem

Leszek Lesiczka