Zebranie Oddziału Poznańskiego PTT na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM (u Dziekana prof. dr hab. Grzegorza Rachlewicza), Poznań, Kampus Morasko, ul.Krygowskiego10.
15 marca 2023 r., godz. 17.00

Program roboczy spotkania:
1. Powitanie
2. Śpiew, muzyka, poczęstunek
3. Informacje:
- wiadomość przekazana przez poetkę Marię Magdalenę Pocgaj (ZLP, członk. PTT) o
comiesięcznych spotkaniach z poezją i muzyką w Ogrodzie Botanicznym (organiz. i prowadz. MM Pocgaj)
- prośba od Kol. prezes ZG PTT w sprawie „Jubileuszowego Spotkania Oddziałów PTT 13-15 X 2023r.”
- wypowiedź konserwatora zabytków z Urzędu Miejskiego
- potwierdzenie księdza prob. z Kościoła Św. Wojciecha odnośnie Mszy Św. o godz. 12.00 18 XI 2023r
i 16 XII 2023r. (sobota) godz. 14.00 - Dzień Taternika
- propozycja Rektoratu odnośnie Auli UAM
- Coll. Maius (sale) - spotkania, prelekcje (sale)
- Wydział Geo. UAM – spotkania, prelekcje (sale)
4. Patronat (spotkanie, rozmowa, pismo)- relacja Kol. prof. Dziekana
5. Konkurs - fundusze - relacja Kol. prof. Witolda Tyborowskiego
6. Koncert (kapela góralska)- relacja Kol. J. Mikołajczaka
7. Kalendarz OP PTT na 2023r. zamieszczony na naszej stronie intern. z informacją, że
wszystkie wyprawy, rajdy, wyjazdy, prelekcje, spotkania, koncerty, wystawy, plenery i inne odbywać się będą dla uczczenia 150- lecia PTT i 100- lecia OP PTT
8. Wycieczki, wyprawy „Innych” Oddziałów- zaproszenia do udziału
9. Tablica prezesa dr Jerzego Preislera na Wiktorówkach
- konkursy dla młodzieży
- inne propozycje dotyczące uroczystości 150-lecia PTT i 100-lecia OP PTT
- relacja M. Preislera
10. Tablica przy Głazie Zamoyskiego w WPN-ie - nowe informacje
11. Symbol, znak PTT w Kościele Św. Wojciecha- czekanie na werdykt konserwatora (przedstawienie propozycji)
12. Muzyka, granie dla uczczenia 150- lecia PTT i 100-lecia OP PTT- relacja M. Cofty
13. Monografia (oczekiwane artykuły) - przedstawienie tego co już mamy i co zamierzamy uzyskać
- prośba o artykuły i zdjęcia
14. Zarys (program) Uroczystości 18 XI 2023 roku (do uzupełnienia, zmiany, ewentualnie akceptacji):
- Msza Św. W Kościele Św. Wojciecha, godz. 12.00
- Powitanie Gości
- Poproszenie Panią Rektor o rozpoczęcie uroczystości obchodów 150 lecia PTT i 100- lecia OP
- Referat (historia PTT i OP PTT)
- Konferencja
- Rozdanie dyplomów, książek, odznaczeń (?)
- Koncert, wystawa (jaka, gdzie i na czym (sztalugi)
- Poczęstunek… Stół szwedzki (miejsce i zorganizowanie)?
Przypomnienie obchodów 80-lecia OP PTT z 24 XI 2001r
15. Świstak na stronie OP PTT- przesłał, zrealizował Kol. Szymon Baron (Bielsko- Biała) przy współpracy z L. Rugałą
- Kol. Szymon prosi o „nowe Świstaki”, o artykuły do „Co słychać” i do Pamiętnika
16. Na 150- lecie ZG PTT wyznaczył trasy („Od granic do granic”)- także dla OP PTT
- (prowadzenie, organizacja)… Musimy ustalić datę i kto poprowadzi (nie zapominając o banerze i zdjęciach)
17. Wystawa WZAP-u w Szreniawie –zaprasza prezes WZAP-u Antek Rut (członek PTT)- „Słowo” do katalogu i na wernisażu- „Jak chleb” (L. Lesiczka)- prace także naszych członków PTT… Datę wystawy podamy 15 marca
18. Zaproszenie na Misterium Męki Pańskiej do Kicina w Niedzielę Palmową 2 kwietnia 2023r o godz. 15.00
i na tradycyjne (historyczne) nocne wędrowanie (po Puszczy Zielonce) Szlakiem Niepodległości do Krzyża Papieskiego, także 2 kwietnia 2023r o godz. 20.30. Zbiórka przed Kościołem w Kicinie
19. Media (co już udało się załatwić)
20. KONFERENCJE (W. Zamoyski, K. Kantak, H. Święcicki, 150- lecie PTT, 100- lecie Oddziału Poznańskiego PTT, J. Preisler, R. W. Schramm, S. Siwek Krajna, J. Rachlewicz, B. Marcinkowski)
21. Inni Patroni Obchodów 150-lecia PTT i 100-lecia OP PTT- kto (liczba)
22. Plakaty, zaproszenia, „upominki”, znaczek 100-lecia OP PTT i 150-lecia PTT- propozycje
23. Inne sprawy……………


Z Tatrzańskim Pozdrowieniem
Leszek Lesiczka

=============================================================

Obchody-Jubileuszowe Spotkanie Oddziałów PTT w Zakopanem 13-15 X 2023r.


Mamy zarezerwowany ośrodek Revita, który liczy 400 miejsc! I myślę, że stać nas na to, aby taka reprezentacja członków naszego Towarzystwa na obchodach była obecna. A może jeszcze więcej! Poniżej przedstawiam wstępny plan i koszty. Czy te kwoty są wysokie – z jednej strony tak, bo każdy z nas mierzy się ze ogólnym wzrostem cen, z drugiej strony jednak, jest to naprawdę dobra cena, którą się udało wynegocjować.

Bardzo proszę o rozpowszechnienie informacji w swoich oddziałach i zebranie przy zapisie zaliczki 50% - do końca maja mamy na to czas, dlatego proponuję aby w oddziałach ten czas był tydzień krótszy.


Zaplanowaliśmy następujące opcje:

Wariant 1. 2 razy nocleg ze śniadaniem (piątek - niedziela) 260 zł plus uroczysta kolacja 140 zł. = 400zł – zaliczka 200 zł
Wariant 2. 1 nocleg ze śniadaniem (sobota - niedziela) 130 zł plus uroczysta kolacja 140 zł. = 270 zł. – zaliczka 135 zł
Wariant 3. Uroczysta kolacja (sobota) 140 zł. – zaliczka 70 zł
W piątek - wieczorek integracyjny przy ognisku.
W sobotę - Obchody 150 lecia
W niedziele - rano Msza Św. o godz. 9.00
Doba hotelowa trwa od 16.00, ale jeśli będzie taka potrzeba, to nawet wcześniej będzie można się zakwaterować.
Szanowni Prezesi – liczę na to, że po pierwsze, sami macie w tych obchodach wolę uczestniczyć, a po wtóre, że zachęcicie swoich członków.

Pozdrawiam serdecznie

Jolanta Augustyńska
Prezes Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego