Historia Oddziału Sudeckiego PTT we Wrocławiu

O tym, że na terenie Sudetów do 1950 roku istniał Oddział Kłodzki PTT w Kłodzku i Dolnośląski Oddział PTT w Jeleniej Górze mało kto dziś w ogóle wie. Kiedy 10 października 1981 roku w Krakowie podjęto uchwałę o reaktywowaniu rozwiązanego w 1950 roku Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, w środowiskach na Dolnym Śląsku również odżyły plany powrotu do turystyki górskiej w ramach odrodzonego PTT. Zanim podjęto tą uchwałę, środowiska turystów górskich postulowały o przywrócenie stanu sprzed rozwiązania Towarzystwa, w tym na terenie Sudetów. Ukazały się wówczas artykuły polemiczne Jacka Kolbuszewskiego, wrocławskiego taternika i autora książek o górach...

Działalność reaktywowanego w 1981 roku Towarzystwa Tatrzańskiego na skutek stanu wojennego na kilka lat została jednak zawieszona i niewiele się wtedy działo, co by utwaliło się w pamięci i zostało zapisane na kartach historii. Działalność zawiesiły zawiązane w kilkunastu miastach Polski Delegatury Tymczasowe TT, jednak próby zalegalizowania PTT co pewien czas były podejmowane. O początkach tworzenia się grupy wrocławskiej brak jest bliższych danych w wydanej w Krakowie "Kronice Odrodzenia PTT 1981-1989". Wiadomo tylko, że w 1985 roku na spotkaniu w Antoninie koło Ostrowa Wlkp. wrocławska grupa inicjatywna reaktywująca Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, podjęła decyzję o powołaniu Oddziału Wrocławskiego PTT, przekształconego następnie w Oddział Sudecki PTT. 


Przedstawicielem grupy wrocławskiej w Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego był Stanisław Desławski z Wrocławia. W 1989 roku Oddział Sudecki PTT we Wrocławiu został formalnie zarejestrowany. Oprócz odznaki organizacyjnej PTT, członkowie nosili własną odznakę oddziałową. W dniach 24-27 czerwca 1999 roku odbyło się XVI Ogólnopolskie Spotkanie Oddziałów PTT w Idzikowie położonym w Masywie Śnieżnika, którego Oddział Sudecki był inicjatorem i współorganizatorem. Niestety Oddział nie przetrwał. W tym samym roku w wyniku kryzysu na szczeblu Zarządu Oddziału, Oddział Sudecki PTT rozwiązał się. Zebrani na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Oddziału 25 pażdziernika 1999 roku podjęli uchwałę o rozwiązaniu Oddziału z dniem 31 grudnia 1999 roku. Zebrani ogłosili powołanie - na bazie Odziału Sudeckiego PTT - Polskiego Towarzystwa Sudeckiego z zamarem jego rejestracji jako odrębne stowarzyszenie, nie związane organizacyjnie z PTT, w roku 2000.

Nastąpiła spora strata dla PTT. Brak Oddziału reprezentującego PTT w Sudetach, nawiązującego do tradycji powojennego zagospodarowania turystycznego Sudetów przez Polskie Towarzystwo Tatrzańskie skutkuje m.in. brakiem kół PTT na tym terenie, które by popularyzowały PTT w regionie Sudetów. Brakuje również takiego koła, które by m.in. zrzeszało i szkoliło przewodników sudeckich w Towarzystwie, kiedy jednocześnie na terenie Beskidów działają liczne Odziały PTT, a w nich kilka Kół Przewodników Beskidzkich PTT, którzy posiadają własną odznakę przewodnika beskidzkiego PTT. Taką odznakę przewodnika sudeckiego PTT własnego wzoru, niezależnie od obecnej sytuacji braku takich kół, powinno również posiadać nasze Towarzystwo. Poniżej prezentuję propozycję takiej odznaki, graficznie nawiązującej do odznaki "Przewodnik Beskidzki PTT", którą powinni nosić czlonkowie PTT posiadający uprawnienia przewodnika górskiego sudeckiego.


Lech Rugała