Szlak Niepodległości


"Szlak Niepodległości" powstał na terenie Puszczy Zielonki (trasa leśna) pomiędzy Kicinem, a Dziewiczą Górą. Składa się z 14 krzyży (tzw. "Droga Krzyżowa") i 17 tabliczek - kierunkowskazów (informujących o szlaku) na długości  ok. 2,7 km. "Szlak Niepodległości" przedstawiony jest w formie "Drogi Krzyżowej". Bardzo sugestywnie, pięknie, wyraziście oddaje historię Polski i Polaków, na którą złożyło się bardzo dużo (ogrom) cierpienia, wyrzeczeń, "dźwigania krzyża", nadziei, honoru, walki, pokory, mądrości, zawierzenia Panu Bogu.

Droga Krzyżowa jest więc drogą życia. Przez Drogę Krzyżową wkraczamy na sam szczyt do Ogrodu Bożego i tak tłumaczy się bowiem słowo Karmel. Ta leśna trasa poniekąd nawiązuje do Ogrodu Bożego ... Polacy zawsze wiedzieli, że w cieniu Krzyża zaczyna się prawdziwe życie. Jak najbardziej w koleje losów Polski i Polaków wpisuje się Droga Krzyżowa, która oddaje cały tragizm, wielkość, świętość, patriotyzm, miłość do Ojczyzny i umiłowanie Polski (wolnej, sprawiedliwej, niepodległej). Szlak Niepodległości powstał z myślą o "godnych" obchodach 100-lecia odzyskania niepodległości i wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

Zanim jednak do tego doszło autor tego artykułu złożył w 2017 roku stosowne pismo w Nadleśnictwie Łopuchówko. Na początku wszystkie pisma dotyczyły szlaku o nazwie " Droga Krzyżowa". Nadleśniczy dr inż. Tomasz Sobalak uruchomił "machinę administracyjną". Nadleśnictwo wystosowało stosowne pismo do odpowiednich "Podmiotów" i otrzymało odpowiedzi. Po paru wytyczeniach i zapalikowaniach tras, a następnie przejściach tejże drogi przez autora i zastępcę nadleśniczego Tomasza Bernata w końcu została zaakceptowana "prawidłowa" trasa. Określono współrzędne wszystkich krzyży, powstała mapa, farbą oznaczono wszystkie punkty, miejsca poszczególnych stacji Drogi Krzyżowej. Autorowi  w tych wszystkich pracach pomagali: Tomasz Michałowicz, Elżbieta Lesiczka, Piotr Lesiczka, Krystyna Lesiczka. 9 VII 2018r. autor i zarazem prezes  Oddziału Poznańskiego Towarzystwa Tatrzańskiego wystąpił o dofinansowanie budowy "Szlaku Niepodległości" (poprzedniego Szlaku Drogi Krzyżowej) do Komitetu Organizacyjnego Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości i Wybuchu Powstania Wielkopolskiego przy Urzędzie Gminy Czerwonak. Przewodniczącym Komitetu jest były wójt  Gminy Czerwonak Jacek Sommerfeld. Po pewnych procedurach i spotkaniach autora w biurze promocji gminy ustalono, że rozstrzygnięcie czy komitet zaakceptuje wystosowane pismo nastąpi na zebraniu komitetu. Komitet jednomyślnie poparł inicjatywę autora. 


Dalszymi pracami (takimi jak: zakup drewna na krzyże, zakup stali - śruby, kotwy, ocynkowanie stali, przycięcie, heblowanie, szlifowanie, zakonserwowanie, zakup betonu, transport - drewna, betonu, stali, krzyży; wykonanie 14 tablic i zainstalowanie ich na krzyżach) zajęła się Firma A-Z Jacka Napiontka i sam Jacek Napiontek. Kolejnymi czynnościami, pracami takimi jak: przygotowanie drewna na pale, słupy informacyjne (okorowanie, przycięcie, transport), wykopanie 34 otworów (dołów) do osadzenia krzyży i pali, przygotowanie betonu (wymieszanie), przywiezienie kamieni, osadzenie krzyży (ustawienie, wypoziomowanie, wrzucenie kamienie i betonu), transport (taczki, wody w pojemnikach, kamieni, sprzętu), osadzenie pali (20 szt.), przykręcenie tablic, zajęli się: Roman Nowak, Wojciech Sobański, Stanisław Nowak, Franciszek Gaca, Marian Hess i autor. Natomiast przygotowaniem tablic informacyjnych (przycięcie, heblowanie, szlifowanie, wyrzeźbienie słów i liczb) w liczbie 17 sztuk zajął się  Tomasz Wojciechowski.

3 listopada 2018 roku o godz. 12.00 spod Kościoła Św. Józefa w Kicinie wyruszyła grupa osób na czele z ks. proboszczem Marianem Sikorą na Szlak Niepodległości. Odprawiono Drogę Krzyżową. Rozważania, modlitwy, święcenie krzyży przeprowadzał ksiądz proboszcz, a śpiewem zajął się Mateusz Cofta, który przybył ze swoimi dziećmi. Na koniec Drogi Krzyżowej, przy 14 krzyżu autor serdecznie wszystkim podziękował.

10 listopada 2018r. o godz. 9.00 spod Szkoły Podstawowej im.Augusta Cieszkowskiego w Kicinie, w ramach Święta Gór na Nizinach wyruszyła grupa członków i sympatyków PTT na Szlak Niepodległości. Najpierw wykonano grupowe zdjęcie na tle szkoły, a następnie przy tablicy (z napisem: „Szlak Niepodległości, 10 XI 2018 r., PTT”) dokonano urzędowego przecięcia biało-czerwonej wstęgi. Osobami, które to uczyniły byli: z-ca Nadleśniczego Tomasz Bernat, Ksiądz Jerzy Stachowiak, Prezes Zarządu Głównego PTT Szymon Baron z Bielska-Białej i autor. "Piękne słowo" przy tablicy przeczytał z-ca Nadleśniczego Tomasz Bernat. Przy I Krzyżu na małym wzniesieniu płomienne kazanie wygłosił ks. Jerzy Stachowiak. Potem podał każdemu rękę i pożegnał się.  Grupa ruszyła dalej na Szlak Niepodległości przyjacielsko rozmawiając ze sobą. Przy ostatnim krzyżu autor wraz z współtowarzyszami pomodlił się za wszystkich członków PTT, którzy już odeszli z tego świata, a następnie wykonano wspólne zdjęcie.


Powrót do szkoły przebiegał już inną trasą.  W szkole wszyscy skosztowali smacznego ciasta Wiesławy Krugiołki, Heleny Stachowiak, państwa Nowaczyków, a następnie obejrzeli wystawę fotograficzną Antoniego Ruta i Leszka Lesiczki. Degustowali długo i ochoczo żurek "produkcji" Romana Nowaka i Wojciecha Sobańskiego przy wsparciu warzywami i innymi składnikami przez przyjaciół. Po tej bardzo smacznej ("palce lizać") uczcie nastąpiła kolejna część Święta Gór na Nizinach a zarazem Święta Niepodległości. Autor (prezes O/P PTT) opowiedział kilka historii nawiązujących do ojczyzny, gór i niepodległości, potem rozdał dyplomy, albumy, książki, reprodukcje tym, którzy pracowali dla Święta Niepodległości (Szlak Niepodległości) i Święta Gór na Nizinach. Po wystąpieniu autora (który imprezę organizował i prowadził) odbyła się prelekcja prof. dr hab. Witolda Tyborowskiego na temat Niepodległości Polski.  Wykład ten kolega Witold świetnie przygotował. Potem prelekcję zaprezentował  sławny fotograf, prezes WZAP-u Antoni Rut.  Mówił na temat wykonywania dobrych fotografii. Święto Gór na Nizinach zakończyli: sławna, uwielbiana przez wszystkich Maria Magdalena Pocgaj (która czytała wiersze), Lech Rugała (który grał na gitarze).  Wszyscy zebrani zaśpiewali tradycyjne polskie, górskie pieśni i rozeszliśmy się. Wszystkim za wszystko bardzo dziękujemy. Dyrektorowi Dariuszowi Freudenreich za udostępnienie szkoły i wielką życzliwość, pani Krysi Dubińskiej za otwarcie i zamknięcie szkoły, tym którzy na koniec pomogli sprzątać.

Wszystkim za wszystko
Serdecznie Dziękujemy.

Szczególne podziękowania dla Nadleśniczego dr inż. Tomasza Sobalaka, dla z-cy Nadleśniczego Tomasza Bernata, dla przewodniczącego Komitetu do Organizacji Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości - Jacka Sommerfelda, dla artysty Jacka Napiontka, dla artysty ludowego Tomasza Wojciechowskiego, dla v-ce prezesa ZG PTT Szymona Barona.

prezes O/P PTT
Leszek Lesiczka